Az üveggyapot vagy a kőzetgyapot hőszigetelést válasszuk?

A két csoportba tartozó termékek alapanyagukban, szálszerkezetükben, testsűrűségükben és olvadáspontjukban különböznek.

Az üveggyapot esetében a fő alkotóelem lehet pl. természetes kvarchomok és újrahasznosított üveg, a kőzetgyapot esetében pedig vulkanikus kőzetek, pl. a bazaltkő.

Az eltérő alapanyaguknak köszönhetően a végtermékek műszaki paraméterei is jelentősen eltérhetnek.

Rockwool kőzetgyapot

A kőzetgyapotnak nagyobb a testsűrűsége, más a szálszerkezete valamint 1000 °C feletti az olvadáspontja. Komplex hőszigetelési megoldást nyújt.

A végfelhasználás szerinti állapotban a hőszigetelő termékek jellemzően épületszerkezetek, építési készletek, rendszerek részévé válnak, melyek mögött minősítések állnak, amelyek deklarálják azok tűzvédelmi, akusztikai, energetikai és egyéb paramétereit (válaszfalak, homlokzati hőszigetelő rendszerek, tűzvédelmi lezárások stb.).

Tűzvédelmi szempontból a legjelentősebb az eltérés a két anyag között. Míg a kőzetgyapot szigetelés olvadáspontja 1000 °C feletti, addig az üveggyapoté jóval alacsonyabb, megközelítőleg 600-700 °C. Az olvadáspontból az következik, hogy bár az üveggyapot sem éghető szigetelés, akár a kőzetgyapot, de alacsonyabb olvadáspontja miatt nem alkalmas pl. szerkezetvédelemre. Ezért ott, ahol kőzetgyapottal minősítették a szerkezetet, rendszert, építési készletet a szigetelőanyag nem cserélhető ki üveggyapotra. (főleg átszellőztetett homlokzatok, tűzvédelmi lezárások, trapézlemezes tetőszigetelési rendszerek stb. esetén) Visszafele ez nem igaz, mert az esetek többségében az üveggyapot szigetelés helyett lehet alkalmazni kőzetgyapot szigetelést is.

A kőzetgyapot szigeteléseknek alapanyagukból fakadóan a testsűrűségük is magasabb, valamint műszaki paraméter oldalról a nyomófeszültségük, pontszerű terhelhetőségük is jobb lehet.

Üveggyapot

A hőszigetelő képességükben az üveggyapot és a kőzetgyapot hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező szálas szigetelőanyag, viszont alapanyagukból fakadóan több dologban is eltérnek.

Az ásványgyapot szigetelések szálai között lévő levegő biztosítja a hőszigetelő képességet. Az egyes termékek hővezetési tényezője függ a szigetelőanyag szálszerkezetétől, gyártástechnológiájától, alapanyagától és testsűrűségétől, de markáns eltérés nem tapasztalható.

A megfelelő szigetelőanyag kiválasztásához komplex szemléletet szükséges. Törekedni kell arra, hogy az adott beépítési szituációhoz igazodóan, ne csak egy-egy kiragadott vagy legjobbnak ítélt teljesítményjellemző alapján kerüljön kiválasztásra az alkalmazott szigetelés, hanem a teljesítményjellemzők összességének az értékelésével.

Hőszigetelő anyagok kiválasztásakor — azok anyagától függetlenül — figyelemmel kell lenni az épülettel szemben támasztott alapvető követelményekre, az épületszerkezeteket érő hatásokra, a jogszabályokban, szabványokban meghatározott követelményekre, a gyártói rendszerminősítésekben, alkalmazástechnikai útmutatókban foglaltakra, az irányelvek műszaki megoldásaira, a kivitelezhetőségre, a gazdaságosságra és a megrendelő jelen és jövőbeni igényeire.

A kiválasztott szigetelés típusa hatással lehet többek között:

 • a komfortra (pl. akusztikai)
 • a tűzbiztonságra
 • a jövőbeni bővíthetőségére
 • a funkcióváltásra
 • az értékállóságára
 • a környezetvédelmi besorolásra
 • a szerkezeti kialakításra
 • a szerkezeti állékonyságra
 • a megfelelőség igazolására, stb.

A hőszigetelés választásakor nem annak a hővezetési tényezője a legfontosabb paramétere, hanem, hogy a teljesítményjellemzőit és egyéb műszaki tulajdonságait összevetve, a legmegfelelőbb termék kerüljön beépítésre, az adott beépítési szituációhoz igazodva.

A tervezés során a termékek alkalmasságának és alkalmazhatóságának vizsgálata szükséges:

 • Alkalmasság: az, hogy a gyártó az adott beépítési területre vonatkozóan felhasználás szempontjából alkalmasnak minősíti a szigetelést, önmagában nem jelenti azt, hogy a termék a konkrét beépítési szituációban alkalmazható is.
 • Alkalmazhatóság: az építési termék akkor alkalmazható (tervezhető, építhető be) ha a gyártó a beépítéshez szükséges elvárt teljesítményjellemzőket igazolta, amelyek alapján a termék a szerkezetben, szerkezeten történő alkalmazása során kielégíti az építményszerkezettel szemben támasztott alapvető követelményeket, megrendelő igényeket, rendszerminősítésekben, szerkezeti minősítésekben szereplő teljesítményjellemzőket.

A hőszigetelések lambda értéke egy olyan tervezési érték, amely a hőszigetelő réteg vastagságának a meghatározásához szükséges, de arra nem alkalmas, hogy komplex módon eldöntsön akusztikai, tűzvédelmi, páratechnikai, műszaki paraméterek és hozzájuk kapcsolódó követelmények szerinti megfelelést.

A jogszabályok, szabványok, megrendelői igények, rendszerminősítések és alkalmazástechnikai útmutatók előírásainak figyelembevételével mindig a legszigorúbb elvárásnak megfelelően kell meghatározni a betervezésre kerülő építési termék elvárt műszaki teljesítményét (műszaki jellemzőit).

Ha csak a termékek hővezetési tényezőjét hasonlítjuk össze, vagy nem vizsgáljuk, hogy az ásványgyapot kifejezés mögött üveg vagy kőzetgyapot szigetelés van-e, nagyot tévedhetünk a termék kiválasztása során. Melyek lehetnek ezek?

 • Lehetséges, hogy a szigetelés nem fog megfelelni a tűzvédelmi előírásoknak, nem lesz biztonságos.
 • Nem fog megfelelni az akusztikai követelményeknek vagy a választott szigetelés lerontja az alapszerkezet akusztikai paramétereit.
 • A szerkezet vagy építési készlet igazoló dokumentumaiban foglaltaktól eltérünk és emiatt nem lesz megfelelő pl. használatbavételnél a szerkezetünk, de garanciális kérdéseket is magával vonhat.
 • Energiahatékonysági szempontból a szerkezeti kialakítás kedvezőtlenebb lesz. Felmerülhetnek páratechnikai, szél- és légzárási kérdések is.

A ROCKWOOL kőzetgyapot alapú hőszigetelőanyagok nem éghetők, 1000 °C feletti olvadáspontúak, magas testsűrűségüknek és nyitott szálszerkezetüknek köszönhetően jó hangszigetelő képességgel bírnak, készülhetnek kiemelkedő műszaki mechanikai paraméterekkel, alkalmasak tűzvédelmi célú sávok és gátak kialakítására, tűzvédelmi szigetelésre.